• Een revolutionair binnenklimaat systeem ...

 • ‘Vlakkentemperierung’ met EWKTec ...

 • Verwarmen en ...

 • koelen met 1 systeem

De ultieme klimaatbeheersing met EWKTec – Gezond verwarmen en koelen

Stralingswarmte kan gebruikt worden voor verwarming en koeling en is zelfs praktischer binnen dan buiten omdat we de omgevingsfactoren onder controle hebben. Het binnenklimaat kan perfect geregeld worden met EWKTec en voordeliger dan bij ieder ander systeem.

Net zoals de zon warmt een stralingswarmtebron niet rechtstreeks de lucht op, maar brengt ze elektromagnetische energie over (zonder energieverlies) naar alles wat massa heeft. Door grote oppervlakten (muren, vloeren of plafonds) op temperatuur te brengen (circa 24 graden) kan de mens zijn energie makkelijk afgeven terwijl de lucht zuurstofrijk blijft.

Uiteraard produceert een thermisch actief bouwoppervlak straling, net als eender welk ander object op aarde. Maar aangezien de huidtemperatuur van de mens iets hoger is dan de oppervlakte temperatuur van de met water verwarmde bouwoppervlakken, is het de mens die netto warmtestraling verliest aan het bouwoppervlak.

In de context van gebouwenverwarming zijn dat bijvoorbeeld de vloer, de muren, het plafond, de meubels en natuurlijk ook de mensen zelf.  In feite wordt zo de hele ruimte onderdeel van het verwarmingssysteem. Ook zorgen de opgewarmde oppervlakken via conductie en convectie voor een beperkte en vertraagde opwarming van de lucht, waardoor het lichaam minder warmte verliest aan de omringende luchtlaag. Kortom, luchtverwarming isoleert, terwijl stralingsverwarming isoleert én verwarmt, net zoals de zon.

Voor verdere theoretische onderbouwing: Verder lezen >>

Klassieke luchtverwarming

EWKtec_Grafik_Konvektionsheizung

 • Verwarming verspreidt stof en bouwt zich op in de lucht
 • Zware druk op de luchtwegen
 • Thermische stress voor het lichaam
 • Aandoeningen aan de luchtwegen: kriebel hoest, astma, kanker, etc.

Klassieke vloerverwarming

EWKtec_Grafik_Bodenheizung

 • Veel gezonder voor de luchtwegen
 • Echter druk op de benen – opbouw in temperatuur
 • Grote verschillen tussen vloertemperatuur en overige wanden en plafond
 • Thermische ongemak hierdoor bijna even groot als bij convectie verwarming

Vlakken op temperatuur brengen

EWKtec_Flaechentemperierung_idealer_Zustand

 • Ideale binnenklimaat ontstaat door grote oppervlakten in de woning op optimale temperatuur te brengen
 • Balanceert je lichaamstemperatuur – geen thermische stress
 • De complete ruimte wordt een ‘feel-good’ zone
 • De lucht om in te ademen blijft schoon – minder stof – geen uitdroging van de luch
 • Woningoppervlakken (plafond, wand, vloer) worden verwarmd en passief gekoeld met 1 gesloten systeem
 • Gezonder en behaaglijker dan convectie verwarming (radiatoren), airconditioning en vloerverwarming
 • Geen schimmelvorming en circulatie van stofdeeltjes dus allergie vriendelijk
 • Totaal onderhoudsvrij systeem
 • Totale vrijheid in woninginrichting want onzichtbaar achter de wand
 • Totaal geruisloos (geen ventilator)
 • De investering is eenmalig en levert duurzaam minder energieverbruik

Nadelen: geen bekend

Wat is  thermisch comfort?

mensbehhaaglijk

De mens zelf is een warmtebron. Voedsel wordt omgezet in arbeid maar ook in warmte.

Een ontspannen zittend persoon produceert ongeveer 100 watt warmte, bij een hogere lichaamsactiviteit kan de warmteproductie vervijfvoudigen.

Niet alleen de warmteproductie van het lichaam maar ook de omgeving is aan verandering onderhevig. In een koude omgeving verliest het lichaam warmte en moet het warmteverlies worden beperkt, zeker bij een lage activiteitsgraad. In een warme omgeving moet het warmteverlies juist worden versneld, zeker bij een hoge activiteitsgraad.

In deze veranderende omstandigheden moet de kerntemperatuur van het lichaam binnen nauwe grenzen worden gehouden (ongeveer 37 graden) om schade aan de organen, cellen en hersenen te voorkomen.

Je bent in thermische balans wanneer je je noch koud, noch warm voelt. De warmtebalans van het lichaam wordt in evenwicht gehouden door kleding, verwarming en koeling.

De kerntemperatuur van ons lichaam is 37 graden maar de buitenkant van lichaam is tussen 28°C en 32°C. De ideale situatie ontstaat als de wanden op temperatuur worden gezet (circa 24 graden) zodat de mens het warmste object blijft en gemakkelijk zijn energie kan afgeven.

Maar ook het lichaam zelf beschikt over een thermoregulerend systeem dat door de hersenen wordt gestuurd: Verliest het teveel warmte dan wordt bloedtoevoer naar de huid vermindert door vernauwen van bloedvaten (en als dat niet voldoende is gaan we bibberen). Wordt het lichaam oververhit dan gaan bloedvaten verwijden met een versnelde afvoer van warmte als gevolg (en als dat niet voldoende is gaan we zweten en dat verdampend zweet heeft weer een afkoelend effect).

Als de warmtebalans van het lichaam in evenwicht is, wil dat nog niet zeggen dat een mens zich thermisch comfortabel voelt. Een persoon die bibbert van de kou of overvloedig zweet, is thermisch in evenwicht, maar voelt zich niet comfortabel.

Thermisch comfort impliceert dus tot op zekere hoogte het zo veel mogelijk onderdrukken van het thermoregulerend systeem van het lichaam.

Dus maximaal comfort van de mens ontstaat pas als de mens het warmste element is in een ruimte want alleen dan kan het haar energie afgeven. Thermisch comfort ontstaat als het thermoregulerend systeem van het lichaam niets hoeft te doen en is zowel in de winter als de zomer te bereiken door het exclusieve EWKTec systeem.

Lees meer over dit onderwerp in de presentatie over Energie Efficiënte Klimaat Technologie  (klik op plaatje)

powerpoint ewktec

Wat maakt een binnenruimte behaaglijk?

Belangrijk voor het gevoel van behaaglijkheid zijn de lucht-, oppervlakte temperatuur en de luchtvochtigheid. Wanneer deze 3 variabelen zich in de juiste verhoudingen begeven voelen we ons behaaglijk. Onderstaande grafiek laat de relatie zien tussen de luchttemperatuur en de wandtemperatuur. Met een stralingswarmtebron kan de luchttemperatuur dus een stuk lager wordt ingesteld dan in het geval van luchtverwarming, omdat er bij het gebruik van stralingswarmte thermisch comfort kan worden behaald bij lagere luchttemperaturen — het verschil bedraagt ongeveer twee tot vijf graden.

bedford-liese-small

Omdat een stralingswarmtebron een mens rechtstreeks kan verwarmen, biedt ze de unieke mogelijkheid om thermisch comfort te leveren, zonder dat daarvoor de hele ruimte moet worden opgewarmd. Met luchtverwarming is dat onmogelijk aangezien warme lucht zich relatief homogeen over de gehele ruimte verspreidt.

Relatie tussen luchttemperatuur en luchtvochtigheid

Deze diagram laat zien dat hoe hoger de luchtvochtigheid is hoe lager de luchttemperatuur mag zijn. Denk aan de hete zomers wanneer U graag bij de zee of een meer wilt zijn. Met de juiste verf van Thermoline kunt u de vochtigheid verder verbeteren.

Wat is stralingswarmte?

Warmte kan worden overgebracht door conductie, convectie of straling. Straling werkt op een totaal andere manier dan convectie of conductie. In het geval van straling verloopt de warmteuitwisseling via elektromagnetische energie, meer bepaald dat deel van het elektromagnetisch spectrum dat infrarode straling wordt genoemd. Straling heeft geen nood aan een medium (zoals lucht of water) om energie over te brengen en werkt dus ook in een vacuüm – het is de belangrijkste vorm van warmteuitwisseling in de ruimte. De overdracht van straling verloopt op een gelijkaardige manier als de overdracht van licht of geluid.

Infrarode straling heeft geen temperatuur, alleen maar energie. Het is pas wanneer ze op het oppervlak botst van iets dat massa heeft, dat de energie kan worden geabsorbeerd en omgezet in warmte. Lucht heeft nauwelijks massa, zodat infrarode straling bijna geen directe opwarming van de lucht als gevolg heeft. Daarom is de luchttemperatuur ongeveer even hoog in de schaduw als in de zon. Nochtans is het perfect mogelijk om binnenshuis het effect van de zon na te bootsen, wat veel voordelen oplevert.

Het optimale binnenklimaat wordt geregeld door grote vloer, wand of plafond oppervlakten op temperatuur te brengen. Hierdoor ontstaat een uniek warmte- en koeling afgifte systeem dat nog het beste kan worden verwoord als ‘extreem laag temperatuur watergevoede infraroodverwarming’.

Zeg dag tegen het gas

Meer dan 85% van de woningen in Nederland beschikt over centrale luchtverwarming. Luchtverwarming verkwist bijzonder veel energie, omdat het volledige volume aan lucht in een ruimte moet worden opgewarmd. Daarbij heeft warme lucht de vervelende eigenschap om naar het plafond te stijgen, waar ze van geen enkel nut is. Kortom, slechts een miniem deel van het energieverbruik van de centrale verwarming wordt nuttig gebruikt voor het verwarmen van mensen.

Uit onderzoeken in kantoren en openbare gebouwen blijkt dat ongeveer 1 op 2 personen ontevreden is met het thermisch milieu. Ze hebben het te warm of te koud, ze klagen over slechte ventilatie, of ze worden ziek.

We hebben een efficiëntere, comfortabelere en gezondere oplossing nodig, en die bestaat: stralingsverwarming. Een stralingswarmtebron brengt energie rechtstreeks over naar de mens, zonder dat daarvoor eerst alle lucht in de ruimte moet worden opgewarmd. De hogere efficiëntie leidt ertoe dat een stralingsverwarming thermisch comfort kan leveren bij luchttemperaturen die aanzienlijk lager liggen dan in het geval van luchtverwarming.

Aangezien een daling van de luchttemperatuur met 1 graad een energiebesparing oplevert van ongeveer 7 tot 10%, kan het verschil in energieverbruik aardig oplopen. Als we uitgaan van 100% convectie in vergelijking met 100% straling in een huishoudelijke omgeving, dan kan stralingsverwarming thermisch comfort leveren bij luchttemperaturen die 4 tot 6 graden lager liggen dan de voorgeschreven minimumtemperatuur van 20 graden. Honderd % straling kan geen enkele stralingswarmtebron leveren, maar een stralingspaneel aan het plafond komt dichtbij een aandeel stralingswarmte van 95%.

Het unieke EWKTec afgifte systeem: 3 x zoveel energieafgifte per vierkante meter

Seriële doorstroming (Slangenprincipe)

Maeander

Voordelen:

 • Eenvoudige aanpassing aan buitengewone ruimtelijke geometrie

Nadelen:

 • Verlies relatief hoge druk (weerstand)
 • Slechts kleine verwarmingscircuits mogelijk
 • Lange weg van het stromende water (tot 120 lm)
 • Afstand tussen de buizen tegengehouden door de radius gebogen buis
 • Spanningen in het boeggebied
 • Hoge temperatuurverschil tussen aanvoer en retour (spread) over 10K
 • Hoogste aanvoertemperatuur van vloerverwarming
 • Sterk verschillende oppervlaktetemperaturen
 • Trage responstijd

Seriële doorstroming (Schroefprincipe)

Schnecken

Voordelen

 • Nauwere afstand tussen de pijpen gerealiseerde
 • Lagere drukverlies (weerstand) omdat buizen met een grotere diameter worden gebruikt
 • Hogere stroomsnelheden mogelijk

Nadelen

 • lange weg van het stromende water (tot 120 lm)
 • Spanningen in het boeggebied
 • Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour (spread) ongeveer 6 – 8K
 • Hogere aanvoertemperatuur van vloerverwarming
 • Verschillende oppervlaktetemperaturen
 • Trage responstijd

Parallelle doorstroming (Tichelmann principe)

Tichelmanprinzip-Andere

Voordelen

 • Minimaal drukverlies met maximaal doorstroom volume
 • Grotere verwarming / koeling circuits mogelijk
 • Geringe afstanden tussen buisjes
 • Spanningsvrije montage
 • Gelijkmatige doorstroming zorgen voor consistente oppervlaktetemperaturen
 • Laagst mogelijke aanvoertemperaturen
 • Snelle responstijden
 • Eenvoudige en snelle montage

Nadelen: Onbekend

7 varianten voor maatwerk

EWKTec is uw partner voor de planning van het optimale binnenklimaat met oppervlakte temperierung. Om de efficiëntie van Flächentemperierungselemente te optimaliseren tonen wij hier 7 mogelijk vloerconstructies:

Variant 1:

boden_1_1

Variant 2:

boden_2_1

Variant 3:

boden_3_1

Variant 4:

boden_4_1

Variant 5:

boden_5_1

Variant 6:

boden_6_1

Variant 7:

boden_7_1

Ontwerp op maat

EWKTec wordt volledig op maat getekend en geplaatst. Wij zorgen indien gewenst voor een optimale integratie met de volgende systeemcomponenten:

 • Geothermische verwarming (verwarmen met aardwarmte).
 • Tapwater opwarming met aardwarmte.
 • Optimalisatie met eigen elektriciteit opwekking met PV-panelen en opslag warm water in buffervat.
 • Eventuele integratie van thermische zonne-energie, PV afvalwarmte of houtkachel of open haard.
© Copyright EcoConcepts B.V.

icon-payment-ideal icon-payment-paypal icon-payment-banktransfer icon-payment-mistercash